Powerhouses stumble on level field

by Kai Ryssdal