Xi Jinping promotes Macau as financial hub, potential alternative to Hong Kong

by Scott Tong