EU to vote on contentious copyright proposal

by Renata Sago