Ugly economy trims beauty spending

by Renita Jablonski