The Guangzhou, China, skyline.
The Guangzhou, China, skyline. - 
Follow Scott Tong at @tongscott