20070126 mariabartiromo 57023171 18
Maria Bartiromo - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal