20060412 sushi gettyid3193615
Sushi - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal