20060302 india geprez gettyid56954577
TVs on display in India - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal