20060209 ohno gettyid56445212
Speedskater Apolo Anton Ohno -