20051215 shaunwhite gettyid52588523
Snowboarder Shaun White - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal