20051207 prius gettyid54048768
Toyota Prius - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal