20051109 gasprices gettyid53509338
Gas prices sign - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal