20051108 store gettyid3257215
99-cent store - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal