20051028 lewisblack gettyid55869289
lewis black - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal