20051024 kai silverstein
Larry Silverstein and Kai Ryssdal look at a model of the new World Trade Center - 
Follow Kai Ryssdal at @kairyssdal